"DMS - Dumonceau Medical Service verbindt zich tot haar partners in een geest van wederzijds respect en met respect voor de patiënt.".


Bandagiste

Onze verbintenissen

DMS verbindt zich tot haar partners in een geest van wederzijds respect en met respect voor de patiënt.

Onze verbintenissen zijn de weerspiegeling van onze waarden en onze missie. Ze vloeien voort uit onze diepste overtuiging en de wil van het hele team om een bedrijf met een menselijk gelaat te blijven.

DMS is ervan overtuigd dat ze via haar aanbod van persoonlijke diensten en binnen de grenzen van haar mogelijkheden hiertoe kan bijdragen.


Onze missie

Mensen die intieme verzorging nodig hebben, opnieuw laten lachen en zelfstandig maken, door kwaliteitsdiensten en -producten te leveren op basis van wederzijds vertrouwen en een ethische benadering.


Onze waarden


Onze visie

Zich samen inzetten om een hoog kwaliteitspeil na te streven


Onze partners